16 Augustus 2020

40 DAE DIGI-DIENS | Die Bybel as wet (lees) | Matteus 5 : 17 – 22 (a); Markus 12 : 28 – 31

Reeks:
Teksgedeelte: Matteus 5 : 17 - 22 (a); Markus 12 : 28 – 31

Ds Bennie Janse van Rensburg - 16 AUGUSTUS 2020

ONS ONTMOET DIE HERE IN SY WOORD DEUR DIE H.G. !

TEMA :DIE BYBEL AS WET

GEBED EN WOORD:MATTEUS 5 : 17 - 22 (a); MARKUS 12 : 28 - 31

1. TUSSEN DIE WET EN DIE EVANGELIE IS DAAR ‘N BAIE NOUE BAND :
- DIE WET IS NIKS ANDERS NIE AS DIE NOODWENDIGE VORM VAN DIE EVANGELIE WAARVAN DIE INHOUD GENADE IS. (BARTH)
- DIE WET WAAK OOR ONS KOSBARE GENADE EN BESKERM DIE KERK TEEN GOEDKOOP GENADE. ( BONHOEFFER )
- DIT IS 100% GOD SE WERK EN 100% MY WERK
- GEHOORSAAMHEID IS DIE ONONTBEERLIKE UITVLOEISEL VAN GENADE

2. JESUS HET DIE WET KOM VERVUL EN ’N DIEPER BETEKENIS GEGEE: ONS IS BEVRY TOT GEHOORSAAMHEID, DANKBAARHEID EN LIEFDE !
- WIE GOD SE GENADE ERVAAR HET, MOET , MAG EN KAN SY GEBOOIE VERVUL EN WIL GEHOORSAAM WEES.

3. JESUS VAT DIE WET/EVANGELIE VIR ONS SAAM: “ JULLE MOET HOOR EN GEHOORSAAM, DIE HERE ONS GOD IS DIE EEN EN ENIGSTE HERE WAT ONS ALLEEN MOET AANBID EN LIEFHÊ MET ELKE GEDAGTE WAT ONS DINK EN ELKE DAAD WAT ONS DOEN, ELKE UUR VAN ELKE DAG TOT ONS ONS LAASTE ASEM UITBLAAS. ONS MOET HOM LIEFHÊ MET ALLES WAT ONS IS EN HET TOT DIE LAASTE SENT IN ONS BEURSIES. ONS MOET ONS NAASTE LIEFHÊ SOOS ONSSELF , WANT HY/SY IS MAAR SOOS EK ‘N SONDAAR EN AFHANKLIK VAN GOD SE GENADE.

KOM ONS GAAN LEEF GEHOORSAAM OMDAT ONS BEVRY IS DEUR SY GENADE !

 

DANKOFFERS

Oorweeg asseblief om jou dankoffer elektronies te gee via elektronies bankoorplasing (EFT) of via ZAPPER

Bankbesonderhede:

ABSA | Tak: 334-510 | Rek no. 430 580 000

ZAPPER:

 

Go to Top