Kerkkantoor

Kerkstraat 11 Wellington

Algemene Navrae

Kerkkantoor: Maandae – Vrydae, 08h00 – 13h00
Kantoor: 021 873 1561
Whatsapp: 072 811 5238
Epos Adres: admin@wellingtongemeente.co.za

Leraars se kontakbesonderhede

Eredienste

Sondagoggende: Somertyd 09:00; Wintertyd 09h30