Kerkkantoor

Kerkstraat 11 Wellington
Maandag tot Vrydag 08:00 – 13:00

Algemene Navrae

Kerkkantoor: 021-873 1561
Epos Adres: admin@wellingtongemeente.co.za

Leraars se kontakbesonderhede

Eredienste

Sondagoggende: 09:00 Somertyd | 09:30 Wintertyd
Sondagaande: LEEFkerk 19:00