Leefkerk

Erediens vir almal wat ’n meer informele styl van aanbieding verkies. Die erediens begin om 19:00

Vir meer besonderhede, kontak ds Francois Maritz

Kinderkerk

Ons Kinderkerk is ‘n interaktiewe diens waar kinders leer hoe om Jesus in die wêreld te gaan leef.

 • Kinderkerk: Gr.1-3’s op Sondae. Die diens vind plaas tydens die erediens in ons kerksaal.
 • Peuterkerk: 3 – 5 jariges agter die konsistorie
 • Senior Groep kom saam na die erediens:
  Gr. 4 & 5 Kerksaal
  Gr. 6 Marthazaal

Vir meer inligting kontak Liezl Williams

Jeugbediening

Die jeugbediening maak veral van die kleingroepbenadering gebruik om die basis van geestelike groei daar te stel. Die gebeur veral in die bekende kategese en CSV-kringe.

Spesiale aandag word ook aan die inwoners van Huis Andrew Murray gegee tydens hulle weeklikse byeenkoms. Soos hier, is daar ook by die hoërskool twee keer per week lofprysingsgeleenthede

’n Mens kan jou nie tienerbediening indink sonder die verskeidenheinheid kampe nie! Daar is die eerstejaarskamp vir nuwe studente, die belydenisgroep se kamp en kampe vir die tieners en die kringleierskamp. Daar is ook ‘n pastorale kantoor by die plaaslike hoërskool beskikbaar.

“Lê die Here dit nie dalk op jou hart om ’n positiewe rol in die lewe van ons jongmense te speel nie? Hier is regtig vir jou baie ruimte om diensbaar te wees.”

  • Gr. 7 – 9 Sondae na die erediens in die kerkgebou
   Vir meer inligting kontak die kerkkantoor
  • Gr 10 – Sondagaande 17:45 by die gemeentesentrum
   Vir meer inligting kontak die kerkkantoor
  • Gr. 11 Belydenisklas
   Vir meer inligting kontak Ds. Lettie Buchner

Silwerkruin Diens

Die georganiseerde bejaardesorg in die gemeente het reeds in 1916 begin toe Dorkas-huis vir bejaardes geopen is.  Hierdie instansie bestaan vandag nog onder die naam Stokkiesdraai en voorheen genoem Huis Lizelle.

Baie van die senior burgers is nog heel beweeglik. Terwyl ander met moeite loop. Vir baie is dit baie moeilik om by die hart van die kerklike lewe uit te kom, die erediens. Daarom word daar elke Sondag ’n erediens in Silwerkruin aangebied. Daar is ook afwisselend op ’n Sondagmiddag eredienste by Serenata-aftreeoord.

Dr Nico Viljoen is tans verantwoordelik vir die gemeente se bejaardesorg. Benewens die eredienste word daar ook op ’n Woensdag biduur gehou en op Donderdae Bybelstudie.

Ná die erediens word daar in die sitkamer ’n kort oordenking gehou vir diegene met demensie. Dr Nico word bygestaan deur ’n aantal dienswekers vrywilligers wat nie net in die erediens betrokke is nie, maar ook besoeke bring, musiek speel of uit boeke voorlees.

Die gewilde kuierplek in Silwerkruin heet Memory Lane.

Die Senior burger-ete teen die einde van die jaar is altyd ’n mooi geleentheid wanneer hierdie bediening al die senior burgerlidmate byeenbring vir ’n gesellige kuier.

Wanneer jy by hierdie dienswerk betrokke raak, kan jy verseker wees dat jy in ’n dankbare en erkentlike omgewing doenig gaan wees.