Bybelskool

Groep aanbiedinge elke Woensdagoggend & aand gedurende die kwartaal. Verskeie temas word behandel. Kontak Ds. Bennie jv Rensburg

Pastorale kantoor & Alleen Oggende – ‘n veilige plek om te gesels…

‘n Plek waar iemand jou hart kan hoor en waar ons God saam kan vertrou vir –

  • geestelike begeleiding vir ‘n dieper pad met God
  • emosionele heelheid en groei
  • insig in jou persoonlikheidstruktuur – dit help jou verstaan hoe jy ‘bedraad’ is, wat jou sterk en swak punte kan wees, wat jou batterye laai,  hoe jy konflik hanteer en hoekom, wat is waarskynlik onbewuste motivering in jou menswees en hoe kan jy dit herken en hanteer
  • wysheid in moeilike verhoudings

of sommer net ‘n klankbord…