Kliek op die betrokke datum vir die pinksterdiens

12 Mei Oggenddiens

12 Mei Aanddiens

13 Mei Aanddiens

14 Mei Aanddiens

15 Mei Aanddiens