Kliek op die betrokke datum vir die pinksterdiens

21 Mei Oggenddiens

21 Mei Aanddiens

22 Mei Aanddiens

23 Mei Aanddiens

24 Mei Aanddiens

25 Mei Aanddiens