Kliek op die betrokke datum vir die pinksterdiens

29 Mei Oggenddiens

29 Mei Aanddiens

30 Mei Aanddiens

31 Mei Aanddiens

1 Junie Aanddiens

2 Junie Aanddiens