Loading Gebeurtenisse
This event has passed.

Ons basaar is nou omgeskakel na’n kontant-basaar. Ons doen ‘n beroep op lidmate om die geld wat hulle op die basaar sou spandeer vir ons in kontant te gee.

BANKBESONDERHEDE:
NG Kerk Wellington
ABSA Tjekrekening
Rek.nr.: 430 580 000
Takkode: 33 45 10

ZAPPER:

Go to Top