UIT DIE KANTOOR

SABBATSVERLOF

Ds. Lettie is op Sabbatsverlof vanaf 18 Junie – 18 Julie.  (Neem asb. kennis dat Ds. Lettie se huistelefoon buite werking is.)

TER KENNISNAME AAN DIE GEMEENTE:

Dit was nog altyd die Kerkraad se droom om ‘n veeldoelige saal, kantore en kategeselokale by die Kerkgebou te kon hê. Na deeglike ondersoek deur kundiges, blyk dit dat dit wel moontlik is vir min of meer die bedrag wat ons kan kry vir ons huidige Gemeentesentrum (ou pastorie). Die Kerkraad het besluit om die gebou op tender aan te bied.  Theo Portwig sal vanoggend direk na die erediens beskikbaar wees, voor in die kerk, indien daar enige vrae rondom die eiendomme is.

ALICT-PAKKIES

Indien jy ‘n pakkie geneem het, bring dit asb. so spoedig moontlik terug na die kantoor. Die studente sal binne die vlg paar weke arriveer. Ons is dankbaar vir pakkies reeds ontvang.

AMOS-BREIPROJEK 

Indien jy enige oorskiet wol tuis het wat jy nie gebruik nie, kom laai dit asb. by ons kantoor af. Amos brei soos elke jaar mussies vir behoeftiges om hul lekker warm te hou in die winter.

BASAAR INKOMSTE

Dit is met GROOT dankbaarheid dat ons kan berig dat die finale syfer vir die basaar, R330 056-44 beloop na alle uitgawes verreken is.

Weeklikse Bulletin

pexels-photo-97050.jpeg

GEBEDSVERSOEKE

ONS DEEL IN MEKAAR SE LEWENS

  • Ons bid vir klein Mia wat siek is
  • Ons tree in vir Wyk S se siekes en diegene wat behandeling ontvang.
  • Ons bid vir oom Jan Coetzee wat eersdaags met behandeling vir kanker begin.

GEBEDSVERSOEK vir Jordanië:

89 uit elke 1000 inwoners in Jordanië is vlugtelinge.

Bid vir geleenthede vir hierdie vlugtelinge om die Evangelie te hoor en daarop te reageer.

Bid vir There4-Bedieninge se vennote wat vriendskaps-evangelisasiewerk onder hulle doen.

Uitreik na Rietbron

  • Ons gemeente, in samewerking met Kuilsrivier Suid en Wingerdstokgemeente, beplan 'n uitreik na Rietbron in die Ooskaap. Die NG-gemeente Rietbron ontvang ons en ons werk saam met hulle om die behoeftes van hulle gemeentskap aan te spreek.

  • WANNEER: 29 September → 4 Oktober.

  • DOEL:  Om die mense van Rietbron te bemoedig. Besoeke asook die aanbied van ‘n #Imagine program vir die kinders.

  • WIE KAN GAAN?  Enigiemand wat die impak wil beleef wat 'n uitreik op jou lewe het. As jy jou grense wil skuif en blootstelling wil hê om jou gawes te gebruik moet asb. nie die geleentheid mis nie.   Kontak gerus vir Heinie Portwig 0825763541 of Lettie Büchner vir meer inligting.

 
 
 

Jordanie.JPG

Loading the player...

Adele Joubert was die fotograaf en haar website is www. adelejoubert.com