GEBEDSVERSOEK

ONS DEEL IN MEKAAR SE LEWENS


  • Ons bid vir Chris Truter & sy familie wat wag vir ‘n hartoorplanting.

  • Ons bid vir ons matrieks wat tans besig is met hul eindeksamen.

  • Ons bid vir die siekes in Wyk S. 

  • Ons is prys die Here saam met die Retief’s vir die goeie nuus dat Oom Tollie Retief skoon is van kanker.

  • Ons bid vir tannie Miemie Rabie wat siek is.

 

MAKIETIE OP DIE PLEIN

Makietie_op_die_Plein-01.jpg

KANTOORNUUS

10de MAAND DANKOFFER

Die Kerkraad versoek lidmate om biddend te besin oor hul dankoffers. Ons versoek lidmate om a.g.v van veiligheidsredes sover moontlik gebruik te maak van die debietorderstelsel. Ons doen 'n beroep op lidmate om die tiendemaand dankoffer poging met blymoedigheid te ondersteun. Vir u gerief gaan ons ook die Zapperstelsel implimenteer vir lidmate wat daarvan gebruik wil maak.

Dankofferkoevertjies is by die deure beskikbaar. Indien u reeds een het of van ‘n ander betalingsmetode gebruik wil maak, is u welkom om dit in die bank agter te laat.

► 2017 Syfer tot op hede: R136 165-00

    ► Begroot 2017 /2018: R250 000-00

KERKRAADSLEDE

Almanakke & korrespondensie vandag  agter in die konsistorie in jul vakkies. Maak asb. vakkies spoedig moontlik leeg & ons doen beroep op u om die almanakke voor einde van die jaar aan u wyk uit te deel.

ADVENT-TYD

Indien u weet van enige iemand wat graag tuisbesoek wil ontvang gedurende die Adventtyd, kontak asb. die kantoor.

KERSPROJEKTE NUUS

Gemerkte kartonne vir “Maak Blouvlei Akademie se spens vol” beskikbaar in die  voorportale vanaf vandag. ACVV kerspartytjie benodig nog 150 pakkies chips & lekkertjies indien iemand dalk kan help.

 
 
 
Loading the player...
Weeklikse Bulletin

Adele Joubert was die fotograaf en haar website is www. adelejoubert.com