Ons 2de gesamentlike digi-DIENS in Wellington met NG Wellington-Noord, NG Wellington-Oos en Wellington Moederkerk. Mag jy daar waar jy is en saam met wie jy is, God se stem en…
Ons eerste gesamentlike digi-DIENS in Wellington met: NG Kerk Wellington Noord - Wellington Noord Geloofsgemeenskap, NG Kerk Wellington-Oos & Wellington Moederkerk. Mag jy daar waar jy is en saam met…1 2 3 4 5